Čím se vyznačují světelné zdroje LED

9. 9. 2019 0 Comments

O pozitivech LED diod v souvislosti s moderními svítidly se nejčastěji hovoří v souvislosti s úsporou energie a velmi dlouhou životností. To ale není vše, čím se vyznačují, některé výhody jsou ukryté v pozadí, přesto mají svůj význam.
Libovolné provozní napětí – jednou z výhod LED diod je možnost konstruovat svítidla tak, že mohou být napájena buď přímo z distribuční rozvodné sítě napětím 230 V, anebo přes přívodní transformátor 24 V nebo 12 V. Tato flexibilita umožňuje nasazení LED technologie prakticky kamkoli, včetně míst se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem např. vlivem vlhkosti a kontaktu s vlhkým prostředím. Jedním z takových příkladů mohou být bodová světla a LED pásky, které se připojují přes externí napájecí zdroj.
světlo z LED diodového zdroje
Minimální zahřívání – k mírnému zahřívání dochází většinou v místech vinutí cívky přívodního transformátoru, ale v samotném světelném zdroji vzniká jen minimální množství odpadního tepla. Proto se také hodí polovodičové osvětlení i do míst se zvýšeným požárním nebezpečím. Problematické jsou v tomto směru především zastaralé technologie vláknových žárovek včetně halogenových zdrojů, které mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů při doteku jak na samotnou žárovku, tak i na stínidlo. Zvláště nebezpečná jsou taková svítidla ve skladech papíru, v zemědělských objektech při skladování sena, při průmyslovém zpracování dřeva a výrobě textilu.
podsvícená klávesnice LED
Absence UV záření – některé složky ultrafialového záření představují pro živé organismy nebezpečí ve formě narušení struktury DNA a vzniku rakovinného bujení. Jedná se o tzv. ionizující záření, které je např. i složkou sluneční energie, před jejímž vlivem nás chrání tenká ozonová vrstva . Některé zdroje umělého světla vyzařují UV složku a tam je nutné být na pozoru a být dobře o zdravotním riziku informováni. LED diodové zdroje https://www.lightpark.cz/svetelne-zdroje-led/ UV záření nevydávají a jsou v tomto směru naprosto bezpečné.