Angličtina pro děti i pro dospělé v Rybičce


DÄ›ti chodí rády do naší Å¡koly RybiÄka, která je zábavná a dokáže to, co mnoho Å¡kol pro výuku cizích jazyků nedokaže, a sice zaujmout malé posluchaÄe. Aby se dÄ›ti ve Å¡kole nenudily, je nutné udÄ›lat z výuky skuteÄnou hru a zábavu. Å kola hrou, to je naÅ¡e krédo, stejnÄ› jako bylo krédo známého renovátora Å¡kolství, J.A.Komenského. Jak to tedy u nás funguje? AngliÄtina pro dÄ›ti, ale i dospÄ›lé, a její výuka je snadná. VÄ›tÅ¡inou se jedná asi o dvÄ› hodiny práce jednou týdnÄ›, což pro nikoho skuteÄnÄ› není zase tak ÄasovÄ› nároÄné. AngliÄtina pro dÄ›ti je nÄ›Äím, Äemu je nutné se vÄ›novat důkladnÄ› již od raného vÄ›ku.

Španělština pro děti a pro dospělé

Nabízíme nejen takové oblíbené akce, jako je AngliÄtina pro dÄ›ti v přírodÄ›, na táboÅ™e a podobnÄ›, ale také výuku Å panÄ›lÅ¡tiny, ve stejných podobách. Å panÄ›lsky se mluví na svÄ›tÄ› skuteÄnÄ› velmi hojnÄ›, a pokud chcete rozumÄ›t, až se vydáte do této zemÄ›, nebo do nÄ›které ze zemí latinskoamerických, bude se vám znalost Å¡panÄ›lÅ¡tiny hodit. NaÅ¡e výuky a kurzy jsou velice levné a jsou dostupné naprosto pro každého bez rozdílu.

Doporučené články