Je vhodné kombinovat kanabidiol a alkohol?

Na téma alkohol a CBD, popřípadě marihuana, existuje spousta rozporuplných názorů. Jeden člověk může tvrdit, že si žádného účinku nevšimnul, druhý zase bude přehánět a tvrdit, že účinek jednoho byl umocněn působením druhého. Vědecké výzkumy tohoto tématu stále ještě probíhají, takže se zatím můžeme spolehnout pouze na teorii, jíž vědci ještě budou muset potvrdit. Jaký je současný závěr? Můžete užívat CBD a pít alkohol?
V konopí jsou zastoupeny převážně dva kanabinoidy: THC a CBD. Protože se tato rostlina využívá především kvůli dosažení stavu euforie, z neoficiálních zdrojů (zkušenosti uživatelů) můžeme slyšet o tzv. crossfade (výpadky paměti, silné bolesti hlavy následující den), což je ale extrémní případ. Protože se jedná o dost podobné látky, předpokládá se, že stejný účinek na lidské tělo bude mít i CBD. Opak je ale pravdou, protože samotné účinky obou látek se liší. Nepsychoaktivní kanabidiol totiž bude účinkovat úplně jinak než psychoaktivní tetrahydrokanabinol.
Neznamená to ovšem, že tyto dvě látky na sebe nemají vůbec žádný vliv. Z výzkumu, který pochází již z roku 1979, je totiž známo, že CBD může snižovat hladinu alkoholu v krvi (v porovnání s tím, kdyby jej lidé pili samotný), přičemž stav opilosti zůstává stejný. Další studie, při níž ale byli použiti potkani, tvrdí, že CBD snižuje neurodegeneraci při nadměrném pití, a to až o 50 %. Další studie pak poukázala také na snížení rizika onemocnění jater v důsledku nadměrného pití. Na dvě poslední ale stále ještě musí být provedeny studie na lidech, takže z uvedených výsledků zatím nelze usuzovat, že užívání CBD při opíjení je vlastně prospěšné.balení jointa
Kromě pozitivních věcí totiž výzkumy poukázaly také na ty negativní. Při vzájemné kombinaci totiž může dojít ke zvýšení účinků u obou, což může vést spíše k problémům než užitku. Pro nedostatek výzkumů je tedy těžké vyvodit závěr. Pokud tyto dvě látky chcete přesto kombinovat, učiňte tak v malé míře. Pokud se u vás projeví negativní účinky, ihned tohoto svého počínání zanechte.

Doporučené články